Zasady gry Mystica.

Mystica to internetowa gra fabularna i jak każda gra także i ona sprawiać ma przyjemność uczestniczącym w niej graczom oraz jej twórcom. W związku z tym konieczne jest zdefiniowane pewnych zasad których przestrzegać są zobowiązani wszyscy uczestnicy gry.

1. Za wszelkie czyny postaci odpowiada tylko i wyłącznie jej właściciel. Utrata postaci lub przekazanie jej osobom trzecim nie zwalnia z tej odpowiedzialności.

2. Gracz może posiadać kilka postaci, jednak zabronione jest granie więcej niż jedną w tym samym czasie. Zabronione są także interakcje między tymi postaciami (np przekazywanie przedmiotów) a także tworzenie kolejnych postaci w celach innych niż normalna gra (np zabronione jest tworzenie kolejnych postaci wylko w celu anonimowego wypowiadania się na tablicach, badania niebezpiecznych obszarów lub zdobywania tajemnic stowarzyszeń.

3. Zabronione jest ujawnianie informacji o sposobach wykonania zadań oraz rozpowszechnianie informacji z założenia niedostępnych graczom (np tajemnice gildiowe).

4. Zabronione jest uporczywe utrudnianie gry innym graczom. Przez utrudnianie rozumie się na przykład nieuzasadnione zabijanie graczy początkujących, znacznie słabszych lub zabijanie ciągle tego samego gracza. Także agresja słowna (np wulgaryzmy) jest zabroniona.

5. Mystica jest grą RPG, zatem zachowanie postaci oraz używany język powinny być dostosowane do świata fantasy - odgrywanie postaci jest obowiązkowe. Wszelkie używane imiona, wszelkie zachowania oraz język wypowiedzi powinny być utrzymane w tej konwencji.

6. W grze, jak w każdym programie komputerowym, mogą wystepowac błędy. Powinny być one zgłaszane przy pomocy komendy 'zgłoś'. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie błędów w grze oraz czerpanie z nich korzyści przez graczy.

7. Mystica jest grą stworzoną przez ludzi i dla ludzi. Zabronione jest zatem wykorzystywanie automatów lub botów które wykonuja czynności za gracza.

8. Zabronione jest używanie dla postaci imienia niewłaściwie odmienionego oraz takiego, którego nie da się sensownie przeczytać. W imieniu nie są dozwolone znaki specjalne (np apostrofy).