Stowarzyszenia.

Wędrując po świecie Mystica napotkasz wiele stowarzyszeń, do których będziesz mógł dołączyć. Stowarzyszenie jest to określona społeczność graczy, rządząca się swoimi prawami, dająca przywileje ale także przynosząca pewne obowiązki. Do obowiązków należy przestrzeganie zasad, pomoc innym członkom społeczności oraz podporządkowanie się jej filozofii. Korzyściami z przynależności do stowarzyszenia jest dostęp do pewnych miejsc, możliwość dodatkowych treningow, posiadanie komend i emocji niedostępnych ogólowi graczy.

Najprostrzym typem stowarzyszenia jest klub. Daje on jedynie przedmiot klubowy oraz kilka nowych emocji. Kluby mogą być zarządzane przez graczy lub przez enpeców. Wstapienie do klubu jest zwykle bardzo łatwe a związki pomiędzy jego członkami bardzo luźne. Kluby dostępne sa dla wszystkich graczy, nawet tych zupełnie początkujących. Kolejnym typem organizacji jest gildia rasowa (moga do niej należeć jedynie przedstawiciele konkretnej rasy) lub gildia pochodzeniowa. Są one dostępne dla młodych jak i starszych graczy, choć dostanie się do takiej gildii nie jest zupełnie proste i może wymagać np wykonania pewnych zadań zleconych przez osoby stojące na czele takiej gildii. Gildia taka posiada siedzibę w której zwykle znajduje się karczma (z cenami niższymi niż w karczmach publicznych), skrzynie do przechowywania sprzętu, sale treningowe które pozwalają trenować dodatkowe umiejętności niedostepne w Gildiach Podróżniczych. Najważniejsza rzeczą, jest jednak fakt, że gildia stanowi grupę graczy mogącą liczyć zawsze na wzajemną pomoc i wsparcie. Jest to także sposób na odgrywanie postaci, na znalezienie jej 'miejsca w świecie'. Za te wszystkie przywileje płąci się jednak doświadczeniem - pewien jego procent oddawany jest na rzecz gildii.

Gildia zawodowa zaś jest stowarzyszeniem dla wybranych - dostanie się do niej nie jest proste i wymaga tygodni lub nawet miesięcy starań. Jednakże treningi tam oferowane pozwalają wytrenować umiejętności na wysoki stopień. Wiele z tych gildii oferuje także cios specjalny, pomocny w walkach.